[ [ Home ] [ abs / b / gov / eris / cat / aes / 3 ] [ all ] ]

/3/ - Kiełbasa

I don't speak Polish
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1591653078614.jpg (10.61 KB, 255x249)

 No.196[Reply]File: 1589097291165.png (1.28 MB, 903x656)

 No.194[Reply]

chuj do porównania czasu


File: 1589055587880.jpg (27.09 KB, 421x800)

 No.193[Reply]

ZDYCHA ZDYCHA ZDYCHA ZDYCHA


File: 1588925891716.jpeg (53.49 KB, 720x571)

 No.192[Reply]

kanalizacya


File: 1573641265646.png (18.26 KB, 500x552)

 No.114[Reply]

chuje przyznac sie ile nas tu jest?
13 posts omitted. Click reply to view.

 No.178

>>114
zdrastwuj

 No.180

jeszcze ja

 No.184

kurwa jaki smutek
kto z poza polski?

 No.188

2137

 No.189

Ja też!!! Pozdrawiam leftawkeFile: 1587934284186.jpg (59.39 KB, 600x800)

 No.186[Reply]

dzien dobry

 No.187

File: 1587939672498.png (401.05 KB, 700x393)
File: 1587130264406.png (10.43 KB, 200x200)

 No.185[Reply]

All imageboards should be moderated by people who do not speak the language of the users.


File: 1578246858939.webm (4.87 MB, 480x360)

 No.158[Reply]

o chuj chodzi tutaj z datami tymi nk bo ja nie wiem, a jest to konieczne dla wygody lurku
1 post omitted. Click reply to view.

 No.163

no czan dyskordiański to kalendarz dyskordiański co tu jest do nierozumienia

 No.164

>>158
no kalendarz diskordiański
>>161
jak grecy mieli kalendarz w stylu
>ten pan rzadził tyle lat a potem ten tyle
i kazda wioska osobno

 No.165

>>164
to się wcale teraz nie dziwie że tak głupi byli

 No.168


do: info@mpips.gov.pl
dn. 27.07.2014r

>Szanowni Państwo,


Nazywam się Anon Anonski, mam 22 lata. Jestem od ponad roku zarejestrowany w Urzędzie Pracy w wypok pl. Jestem nieusatysfakcjonowany prowadzonymi działaniami (a raczej ich brakiem) które miałyby na celu podwyższenie moich kwalifikacji zawodowych. Przy każdej wizycie jestem jedynie odprawiany z kwitkiem z datą kolejnej wizyty. Jestem w pełni sprawny fizycznie jak i psychicznie, posiadam doświadczenie na niebanalnych stanowiskach. Źle mi patrzeć, jak możliwości rozwijania się, otrzymują piorytetowo osoby z patologicznych rodzin, bądź niepotrafiące kompletnie nic robić. Doszły do mnie słuchy, że ludzie spokrewnieni z pracownikami PUP również są brani pod uwagę w pierwszej kolejności.

W wieku 18 lat z powodów rodzinnych byłem zmuszony wyjechać z miejsca zamieszkania. Przez 3 lata utrzymywałem się sam. Niestety życie bywa okrutne i byłem zmuszony wrócić z powrotem, czego unikałem za wszelką cenę. Obecnie nie mam nawet możliwości zarobienia jakichkolwiek pieniędzy, aby znów się wyprowadzić i prowadzić godne życie. Prace sezonowe których tutaj jest i tak jak na lekarstwo, wystarczają jedynie na podstawowe potrzeby. Inne etaty są załatwiane między sobą. Czas mija, a ja z każdym dniem popadam w co raz większa depresję. Jestem obecnie na utrzymaniu rodziców, co mi bardzo ciąży na umyśle. Czuję, że moje perspektywy gasną, a znów nie chcę uciekać za granicę jak większość społeczeństwa. Tu jest mój kraj, tu jest mój dom.

Piszę bezpośrednio do Państwa, bo jakiekolwiek rozmowy w placówce nie odnoszą żadnego skutku. Liczę na pomoc oraz oczekuję odpowiedzi po przeczytaniu tego listu.Z poważaniem
Post too long. Click here to view the full text.

 No.183
File: 1573423257876.gif (245.57 KB, 400x480)

 No.87[Reply]

jebac zalgo smiecia kurwe szmate i ten skurwialy serwis kurakeo.org w dupe jebany

 No.88

to na chuj tam siedzisz debilu jebany

 No.90

wkurwia mnie ze skandal nie pozwala psotowac zza granicy bo jest debilem i nie radzi sobie z moderacja

 No.179

File: 1584817934872.mp4 (69.48 KB)
File: 1577665937255.jpg (17.42 KB, 219x310)

 No.154[Reply]

LURKUJĘ OD ERISE

 No.169

File: 1580245864822.jpeg (33.71 KB, 700x525)


 No.170

File: 1580413035887.jpg (32.69 KB, 580x450)


 No.173

File: 1580758160495.png (246.42 KB, 558x423)
Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6]
| Catalog
[ [ Home ] [ abs / b / gov / eris / cat / aes / 3 ] [ all ] ]